Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Huset i gatukorsingen är rivet.

Bildnummer:
1982000003710

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1973-05-11

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Fredsgatan

9-13

Kvarter

Tärnan

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00