Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Stora ljusa fastigheten - Hotell Abassadeur.

Bildnummer:
1982000003550

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1970-05-30

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Räven

Gata

Storgatan

61-57

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00