Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Gårdshuset på tomt nr 9 är rivet. Präsgatan i förgrunden.

Bildnummer:
1982000003178

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1970-05-30

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Bostäder

Trähusbebyggelse

Bostäder

Flerfamiljshus

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Skeppsbrogatan

37

Gata

Skeppsbrogatan

39

Gata

Skeppsbrogatan

41

Område

Luleå, Innerstaden

Kvarter

Lejonet

9

Gata

Prästgatan

Kvarter

Lejonet

5

Kvarter

Lejonet

6

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00