Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Husen på tomt nr 1 väntar på rivning.

Bildnummer:
1982000003160

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1971-08-03

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Bostäder

Flerfamiljshus

Bostäder

Trähusbebyggelse

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Lejonet

2

Kvarter

Lejonet

1

Gata

Magasinsgatan

20

Område

Luleå, Innerstaden

Gata

Magasinsgatan

18

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00