Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Vy över tomterna 7 och 6. I förgrunden Nygatan.

Bildnummer:
1982000002626

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1965-08-14

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Strutsen

Gata

Nygatan

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00