Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Hörnhuset på tomt nr 8 är rivet. Det lilla huset intill - under rivning. Därefter Granbergs hus samt Missionskyrkan, vilka väntar på rivning.

Bildnummer:
1982000002551

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1953-03-19

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Timmermansgatan

20,22,24

Kvarter

Råttan

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00