Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Storgatan mot Nygatan. I bakgrunden syns Lindgrens manufaktur affär.

Bildnummer:
1948000100410

Fotograf:
Espling Rune

Datum
1958-04-10

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Storgatan

25, 27

Kvarter

Tjädern

12

Gata

Nygatan

Kvarter

Strutsen

6

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00