Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
ASG:s (Svenska Godscentraler AB) magasinslokal på Södra hamnplan. Till vänster syns det skyddsrum som uppfördes under andra världskriget.

Bildnummer:
1948000100398

Fotograf:
Espling Rune

Datum
1958-01-17

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Kommunikationer

Bilar

Byggnader

Magasin

Byggnader

Skyddsrum

Kommunikationer

Lastbilar

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Södra Hamnen

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00