Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Exteriör från AB Godstrafik & Bilspedition i Södra hamn.

Bildnummer:
1948000100379

Fotograf:
Espling Rune

Datum
1957-09-16

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Arbetsplatser

Kontor

Byggnader

Lagerlokaler

Byggnader

Kontorsbyggnader

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Södra Hamnen

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00