Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Interiör från Folkes Snabbköp, Sandviksgatan 18, som drevs av Folke Fredriksson.

Bildnummer:
1948000100281

Fotograf:
Espling Rune

Datum
1955-08-19

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Interiörer

Affärer

Handel

Butiker

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Sandviksgatan

18

Kvarter

Gladan

1

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00