Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Interiör från Wiberg bilelektriska, Sandviksgatan 67.

Bildnummer:
1948000100250

Fotograf:
Espling Rune

Datum
1955-02-19

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Interiörer

Lagerlokaler

Interiörer

Bilfirmor

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Sandviksgatan

67

Kvarter

Spiggen

3

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00