Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Interiör från SAS lokaler, Tullgatan 16. Sedermera flyttade verksamheten till Rådstugatan 6.

Bildnummer:
1948000100179

Fotograf:
Espling Rune

Datum
1954-07-26

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Interiörer

Resebyråer

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Göken

22

Gata

Tullgatan

16

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00