Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Sjöfarten på hamnarna i länet går för fullt, trots den svåra kylan. Här får ett fartyg assistant av en bogserare i Luleå hamn.

Bildnummer:
1920000101406

Fotograf:
Okänd

Datum
0000-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Sjöfart

Fartyg

Kommunikationer

Bogserbåtar

Hamnväsen

Hamnar

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00