Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Drivtimret i Luleå hamnbassäng har i alla år varit en plåga för småbåtsägarna. Det driver in i hamnarna och ligger och skaver mot bordläggningen, som på sina ställen kan få ganska svåra skador. Men det värsta hotet mot de mer snabbgående båtarna är de så kallade "dykarna", stockar som ligger någon decimeter under vattenytan och är omöjliga att se från en båt i fart. Publicerat i NK 19670711.

Bildnummer:
1920000101358

Fotograf:
Okänd

Datum
0000-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Hamnväsen

Småbåtshamnar

Hamnväsen

Hamn

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00